'; $pI++; } if(strlen($_POST['bedrijf']) < 2) { $pError .= '- U heeft het bedrijf niet ingevuld!
'; $pI++; } if(strlen($_POST['email']) < 6 || !ereg('@',$_POST['email']) || !ereg('.',$_POST['email'])) { $pError .= '- U heeft geen geldig email-adres ingevuld!
'; $pI++; } if(strlen($_POST['telefoon']) < 10) { $pError .= '- U heeft geen volledig telefoonnummer ingevuld!
'; $pI++; } // if(strlen($_POST['onderwerp']) < 3) // { $pError .= '- U hebt geen geldig onderwerp ingevuld!
'; $pI++; } // if(strlen($_POST['bericht']) < 10) // { $pError .= '- U hebt geen geldig bericht ingevuld!
'; $pI++; } if(!empty($pError)) { // Als er dan toch errors zijn.. echo ($pI == 1) ? 'De volgende fout is opgetreden:
' : 'De volgende fouten zijn opgetreden:
'; // even kijken of het meervoud of enkelvoud is. echo $pError; // echoŽn van de error(s) } else { // uiteindelijk toch mailen :) $pHeader = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $pHeader .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $pHeader .= "To: ".$cNaam." <".$cEmail.">\r\n"; $pHeader .= "From: ".$_POST['naam']." <".$_POST['email'].">\r\n"; // $website = (!empty($_POST['website'])) ? '

Website: '.$_POST['website'] : ''; // 1 regel OUDE CODE: $pBericht = 'Het volgende bericht is gestuurd via het CONTACT formulier van de website Inspiration4success.nl :


'.$_POST['bericht'].$website; ///// onderstaan regels COPY van Contachttestphp // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $pBericht = "==========================================================\n"; $pBericht .= "Ingevulde contact formulier vanuit Inspiration4success.nl\n"; $pBericht .= "==========================================================\n\n"; $pBericht .= $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "\n\n"; $pBericht .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "\n"; $pBericht .= "Bedrijf: " . $_POST['bedrijf'] . "\n"; $pBericht .= "E-mail adres: " . $_POST['email'] . "\n"; $pBericht .= "Telefoon: " . $_POST['telefoon'] . "\n"; $pBericht .= "Onderwerp: " . $_POST['onderwerp'] . "\n"; $pBericht .= "Bericht:\n"; $pBericht .= $_POST['bericht'] . "\n\n"; $pBericht .= "Verstuurd op " . $datum . " via het ip " . $ip . "\n\n"; $pBericht .= "===================================================\n\n"; ///// bovenstaande regels COPY van Contachttestphp mail($cEmail,$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBericht,$pHeader); if(isset($_POST['usermail'])) { // Als de persoon het vakje 'Ook naar mezelf mailen' heeft aangevinkt... $pBerichtUser = 'Het volgende bericht heb je verstuurd via contact formulier:


'.$_POST['bericht']; ///// extra toevoeging Stefan hierONDER // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); $pBerichtUser = "==========================================================\n"; $pBerichtUser .= "Copy van uw ingevuld contact formulier op Inspiration4success.nl\n"; $pBerichtUser .= "==========================================================\n\n"; $pBerichtUser .= $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "\n\n"; $pBerichtUser .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "\n\n"; $pBerichtUser .= "Bedrijf: " . $_POST['bedrijf'] . "\n\n"; $pBerichtUser .= "E-mail adres: " . $_POST['email'] . "\n\n"; $pBerichtUser .= "Telefoon: " . $_POST['telefoon'] . "\n\n"; $pBerichtUser .= "Onderwerp: " . $_POST['onderwerp'] . "\n\n"; $pBerichtUser .= "Bericht:\n\n"; $pBerichtUser .= $_POST['bericht'] . "\n\n"; $pBerichtUser .= "Verstuurd op " . $datum . "\n\n"; $pBerichtUser .= "=========================================================\n\n"; ///// extra toevoeging Stefan hierBOVEN mail($_POST['email'],$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBerichtUser,$pHeader); } echo '','De contactgegevens zijn succesvol verzonden.',''; // ONDERSTAANDE REGEL UITGEZET IVM TEST MOET WEER AAN XXXXXXXXXXXXXXX ANTISPAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX // setcookie('mailform',1,time()+($cSpam*60)); // cookie zetten tegen spam $pShow = true; // formulier wordt niet weer getoond } } // Kijken of er een waarde moet worden gegeven aan velden... $pNaam = (isset($_POST['naam'])) ? $_POST['naam'] : ''; $pBedrijf = (isset($_POST['bedrijf'])) ? $_POST['bedrijf'] : ''; $pEmail = (isset($_POST['email'])) ? $_POST['email'] : ''; $pTelefoon = (isset($_POST['telefoon'])) ? $_POST['telefoon'] : ''; $pOnderwerp = (isset($_POST['onderwerp'])) ? $_POST['onderwerp'] : ''; $pBericht = (isset($_POST['bericht'])) ? $_POST['bericht'] : ''; // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. // ONDERSTAANDE 2 REGELs UITGEZET IVM TEST MOET WEER AAN XXXXXXXXXXXX ANTISPAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX // if(isset($_COOKIE['mailform'])) // { $pShow = true; echo 'Je kunt maar eens in de '.$cSpam.' minuten een e-mail versturen!'; } if(!isset($pShow)) { // het formulier als $pShow niet bestaat. ?>
Naam: (verplicht)
Bedrijf: (verplicht)
Email: (verplicht)
Telefoon: (verplicht)
Onderwerp: (optioneel)
Bericht: (optioneel)
Copy van formulier ontvangen (vink dan dit aan):
Formulier opties: